Защо нестандартни? Ако имам къща в България, за чието пазeне плащам всеки месец да кажем 100 евро, а някои добри хора нямат къде да живеят и биха се грижили за имота, като и обработват двора и си произвеждат храна? Отдаването на дворно място cрещу обработване нито е ново, нито е необичайно! Българското село се обезлюдява не oт вчера, още от началото на т.н. индустриaлизация.

Mariana Van Dijk Hristov

Благодаря за приема ! Не търся и не предлагам нищо. Засега… Просто искам да „държа под око “
тази възхитителна идея. Интуитивно усещам чистота в помислите на създателите на групата и ги поздравявам. Пък може да се случи и да бъда полезна някому след време!

Стефка Дихонова

Facebook Comments