Деспред 600х100
credobonum.bg

Документи


Групата ни е организирана на доброволен принцип, и имаме желанието да помогнем на всяка от двете страни в процеса на наемане на имот. С такава цел предлагаме на вашето внимание полезни материали за процеса на наемане/отдаване на имотите.


Извадка от закона за задълженията и договорите – ( преглед )

Какъв договор да сключим? – ( преглед )

Примерен договор – ( преглед )

Препоръки – ( преглед )

Национален телефон за първична правна помощ – ( преглед )

Центрове за временно настаняване – ( преглед )

 

Файлове за изтегляне


Сайт за училище
Реклама за партньори