Групата ни е организирана на доброволен принцип, и имаме желанието да помогнем на всяка от двете страни в процеса на наемане на имот. С такава цел предлагаме на вашето внимание полезни материали за процеса на наемане/отдаване на имотите.

1. Примерен договор ( http://beznaem.com/pomosht-i-saveti/primeren-dogovor/ )

2. Извадка от закона за задълженията и договорите ( http://beznaem.com/pomosht-i-saveti/izvadka-ot-zzd/ )

Facebook Comments