Деспред 600х100
credobonum.bg


Анкета за обява тип “ПРЕДЛАГА без/под наем”

Попълнена от потребител: PetarHristov | личен профил

Дата на попълване: 08.05.2019


На колко етажа е къщата, колко са стаите, покрива здрав ли е, има ли мебели?

два етажа, 7 стаи, здраве покрив, има стари мебели.

Има ли вътрешна или външна баня, тоалетна, съседи в близост, стопански постройки, оранжерия, ограда, собствен водоизточник?

външна баня и тоалетна, съседи, стопански постройки, собствен водоизточник

За колко години я предлагате за стопанисване?2-5 години
Има ли в селото автобуси, жп гара, детска градина, училище, лекар?

има автобуси, детска градина, училище и лекар.

Какъв тип ремонт е необходим?козметичен
Има ли други наследници, собственици – те съгласни ли са, биха ли се подписали?

не, няма

Къде се намира къщата – високо, ниско, център, в края, извън?

къщата е в ниска част, близо до центъра.

Какъв е пътя до нея?асфалт
Имате ли специфични изисквания?

описани са в обявата.

Обявен ли е имотът в момента за продажба? Бихте ли го продали в близко бъдеще?не мога да отговоря
Къде се намира имота (село, град) (без точен адрес от съображения за сигурност

Село Говедаре, Пловдив/Пазарджик

Можете ли да предложите няколко снимки от двора, улицата или част от самата къщада
Желаете ли понякога да го ползвате и вие като собственик и колко често?не
Има ли някакви специфични особености, които стопанисващите е добре да знаят предварително?

не

Какво очаквате и ще изисквате от временните стопани на къщата?

да го гледат като свое.


Реклама за партньори
Сайт за училище