Деспред 600х100
credobonum.bg


Анкета за обява тип “ПРЕДЛАГА без/под наем”

Попълнена от потребител: MILKANA | личен профил

Дата на попълване: 22.04.2019


На колко етажа е къщата, колко са стаите, покрива здрав ли е, има ли мебели?

2 етажа

Има ли вътрешна или външна баня, тоалетна, съседи в близост, стопански постройки, оранжерия, ограда, собствен водоизточник?

вътрешна баня-не завършена външна тоалетна има стопански пристройки, ограда -да

За колко години я предлагате за стопанисване?
Има ли в селото автобуси, жп гара, детска градина, училище, лекар?

Има лекар,детска градина, и училищен автобус до Свищов

Какъв тип ремонт е необходим?
Има ли други наследници, собственици – те съгласни ли са, биха ли се подписали?

няма

Къде се намира къщата – високо, ниско, център, в края, извън?

В края на селото на високо

Какъв е пътя до нея?
Имате ли специфични изисквания?

Да се плащат тока и водата

Обявен ли е имотът в момента за продажба? Бихте ли го продали в близко бъдеще?
Къде се намира имота (село, град) (без точен адрес от съображения за сигурност

НА 18 КМ ОТ СВИЩОВ

Можете ли да предложите няколко снимки от двора, улицата или част от самата къща
Желаете ли понякога да го ползвате и вие като собственик и колко често?
Има ли някакви специфични особености, които стопанисващите е добре да знаят предварително?

Трябва да се направи нова септична яма

Какво очаквате и ще изисквате от временните стопани на къщата?

Да са съвестни и отговорни


Сайт за училище
Реклама за партньори