Деспред 600х100
credobonum.bg


Анкета за обява тип “ПРЕДЛАГА без/под наем”

Попълнена от потребител: Ivaylo_Lazarov | личен профил

Дата на попълване: 19.03.2019


На колко етажа е къщата, колко са стаите, покрива здрав ли е, има ли мебели?

1 етаж,4стаи.Здрав само над 2 от стаите.има мебели във всички стаи.има и маза

Има ли вътрешна или външна баня, тоалетна, съседи в близост, стопански постройки, оранжерия, ограда, собствен водоизточник?

има вътрешна баня и тоалетна отделно външна тоалетна.съседи само на отсрещната улица.къщите с които имаме обща ограда са необитаеми.Стъклена оранжерия около 10кв.м .1 постройка с 3 стай ,прикрепена към гараж ,отделно още 1 постройка 15кв/м до оранжерията .Телена мрежовидна ограда от всички страни на имота.Кладенец с резервоар до него и не работеща помпа.

За колко години я предлагате за стопанисване?2-5 години
Има ли в селото автобуси, жп гара, детска градина, училище, лекар?

Автобус и жп гара с връзка на 1 час,детска градина

Какъв тип ремонт е необходим?основен
Има ли други наследници, собственици – те съгласни ли са, биха ли се подписали?

Не

Къде се намира къщата – високо, ниско, център, в края, извън?

В края на селото

Какъв е пътя до нея?асфалт
Имате ли специфични изисквания?

Да поддържат покрива да не тече в стаите(2от 4те).Аз ще си го ремонтирам основно след 3-4 години.

Обявен ли е имотът в момента за продажба? Бихте ли го продали в близко бъдеще?не
Къде се намира имота (село, град) (без точен адрес от съображения за сигурност

с.Дончево,Област Добрич

Можете ли да предложите няколко снимки от двора, улицата или част от самата къщада
Желаете ли понякога да го ползвате и вие като собственик и колко често?не мога да отговоря
Има ли някакви специфични особености, които стопанисващите е добре да знаят предварително?

Язовир на 3 км -асвалтов път,красиви гори с пикник обособени райони.Говори се,че в селото се краде-нощем, от селскостопанска продукция(основно животни)

Какво очаквате и ще изисквате от временните стопани на къщата?

Бъдещите наематели да са хора,които биха се грижили за земеделската земя – лозе и овощни дръвчета


Сайт за училище
Реклама за партньори