Деспред 600х100
credobonum.bg

Центрове за временно настаняване. Центрове при криза.


Вашата загриженост и отзивчивост може да бъде животоспасяваща за човек в нужда!

На вашето внимание – 13 центъра за временно настаняване с общ капацитет 625 места и шест приюта за бездомни хора с общ капацитет 130 места.

София
1. Център за временно настаняване “Свети Димитър” – ж.к. “Люлин”, бл.464, вх.А; тел: 827-43-30

2. Център за временно настаняване – ж.к. “Красна поляна”, ул. “Ришки проход” №2; тел: 920-18-07

3. Център за временно настаняване “Св. София”; ж.к.”Захарна фабрика”, бл. 51, вх. А; тел: 822-08-88 / факс
920-80-90

4. Център за кризисно настаняване на бездомни хора – ж.к. “Захарна фабрика”, бл. 51А; тел: 0889 048 060

5. Център за кризисно настаняване на бездомни хора – ж.к. “Захарна фабрика” бл. 48А; тел: 0889 048 060

Пловдив
1. Център за временно настаняване на бездомни хора “Приют” – селище “Младост”, ул. “Радко Димитриев” №33, бл. “Г”; тел: 032 219 181

. Това е първото такова място в страната и е изцяло на държавна издръжка.

2. Дом за временно настаняване “Добролюбие” – бул. “Ц. шосе” №106; тел: 032/63-44-05

Варна
Приют за временен подслон – ж.к. “Победа”, ул. “Петко Стайнов” №7, на територията на СУПЦ “Анастасия д-р Железкова” – крило “А” от общежитието; тел: 052/820-115

Бургас
Център за временно настаняване на бездомни хора – кв. “Акации”, ул. “Китка” №5.

Русе
Приют за лица “Добрият Самарянин” – ул. Тракия №25; тел: 082/500-020; 082/500-021; 082/373-619

Добрич
Център за временно настаняване на фондация “Ръка за помощ”- ул. “Шипка”.

Благоевград
Център за временно настаняване – ул. “Илинден” №2; Дирекция “Социално подпомагане” – Благоевград, пл.”Г. Измирлиев”, тел. 073/88-54-42, 83-20-81

Горна Оряховица
Център за временно настаняване “Промяна”, което съществува единствено чрез дарения – ул. “Отец Паисий” №17.

Пазарджик
Дом за временно настаняване – ул. “К.Величков” №91; Дирекция “Социално подпомагане” – Пазарджик, ул. “Е.Йосиф” №19, тел: 034/44-38-65, 44-59-29

Видин
Център за временно настаняване – ул. “Искър” №17; тел: 094/601-643

По информация от 02.06.16 центърът за временно настаняване в ж.к. “Химик” във Видин, ще бъде преместен в с. Гомотарци – в бившия дом за деца и младежи с умствена изостаналост, който беше закрит като социална институция, а децата от него бяха настанени в центрове, предлагащи грижи в среда, близка до семейната. За повече информация, в случай че видите безпомощен човек на улицата без дом, позвънете на 112.

Враца
Център за временно настаняване на бездомни – намира се в бившето училище “Давид Тодоров” ж. к. “Дъбника”.

Монтана
Център за временно настаняване – ул. “Иван Вазов” №4; Дирекция “Социално подпомагане” – Монтана, ул. “Арх. М. Кръстев”, тел. 096/30-71-85, 30-55-07

Силистра
Център за временно настаняване – ул. “Богдан Войвода” №5; тел: 086/821-495

Брацигово
Дом за временно настаняване – ул.”Преврен” №21а; тел: 03552/23-13

Лом
Дом за временно настаняване – кв.”Зорница”, ул.”К. Чалан” №9; тел: 0917/60-286

 


Сайт за училище
Реклама за партньори